1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Видання Департаменту

Image 4

Бібліотека Департамену є справжньою гордістю нашого колективу, оскільки її фонди налічують більше 3500 книг та періодичних видань, присвячених питанням митної справи, економіки, правових наук тощо.

Читальний зал бібліотеки обладнано 4 робочими станціями, де студенти мають змогу вивчати нормативну базу за допомогою ПІК "Ліга: ЗАКОН", готуватись до складання заліків та захисту рефератів.Книги, видані за участі співробітників Департаменту
Журнали, видані за участі співробітників Департаменту

 

Книги, видані за участі співробітників Департаменту:

Митний кодекс України

Митний кодекс України 

навч.-метод.посіб. / заг. Редакція М.Я.Азарова. – К. : Державна митна служба України. 2012. – 904 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.10.2012 № 1/11-16458)

Пропоноване видання підготовлено науково-педагогічними працівниками, спеціалістами-практиками митних органів, інших державних установ та схвалено науковою радою Держмитслужби України.

Матеріал (розяснення) викладено за логікою, яка базується на чинній системі митного права. Докладно прокоментовано особливості застосування норм нового Митного кодексу України (нормативно-правова база станом на серпень 2012 р.)

Коментування норм Митного кодексу України поєднується з аналізом положень, що раніше містилися в різних законах та підакцизних актах, які регулюють митну справу в Україні.

Теми, висвітлені у посібнику, є актуальними для діяльності митних органів, державних службовців та фахівців міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади та організацій, суддів, адвокатів, митних брокерів, учасників зовнішньо-економічної діяльності, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного та правоохоронного спрямування, усіх, чия діяльність пов’язана з практичним застосуванням митного законодавства.

Митний кодекс України

Кадровий менеджмент у митній службі України на шляху до міжнародних стандартів.

За заг.ред. Калєтніка І.Г.- Хмельницький: ПАВФ "ІНТРАДА", 2012. - 512с.

У видання увійшли матеріали, які визначають основні вимоги при проходженні служби в митних органах України, теоретичні основи роботи з працівниками митних установ, організацій та міжнародний досвід професійно-психологічного відбору кадрів.

Широкий діапазон порушених тем і актуальність проблемних питань стануть у нагоді працівникам кадрових підрозділів митних органів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, для формування професійних знань, студентам і викладачам юридичних факультетів навчальних закладів.

Видання підготовлено працівниками Держмитслужби України, Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби на виконання науково-дослідної роботи  «Удосконалення системи розвитку персоналу» (реєстраційний № 0110

Технічні засоби митного контролю

Технічні засоби митного контролю
Навч. посіб. /За заг.ред. Войцещука А. Д.- Хмельницький: ПАВФ "ІНТРАДА", 2012. - 297с.

Запропоноване видання схвалено навчально-методичною радою Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України.

Навчальний посібник має за мету розширити масив фахової вітчизняної навчальної літератури з даної тематики і розрахований на підвищення професійного рівня посадових осіб митних органів, студентів вищих навчальних закладів України, а також стане у нагоді всім, хто бажає підвищити свій рівень знань з питань здійснення митної справи в державі.

Навчальний посібник містить ілюстрації і принципи роботи деяких видів технічних засобів митного контролю.

Основи службової кінології

Основи службової кінології: Навчальний посібник. – м. Вінниця, ТОВ. "Меркьюрі-Поділля", 2011. – 192 с.

Автор: к.п.н. Виноград О.В. – в.о. заступника начальника Кінологічного центру Державної митної служби України.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для інспекторів-кінологів та студентів вищих навчальних закладів.

У виданні в доступній формі подаються матеріали про походження собак, фізіологічні особливості нервової системи у собак, методи та прийоми дресирування службових собак (враховуючи індивідуальний підхід), методика та техніка вироблення навичок слухняності та спеціального курсу дресирування з пошуку наркотичних засобів, вибухових речовин, зброї, набоїв, вимоги щодо утримання, годування та збереження службових собак в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях.

Дане видання рекомендоване для студентів вищих навчальних закладів, інспекторів-кінологів митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій та широкому колу читачів, яких цікавлять питання підготовки службових собак.

Здійснення митної справи

Здійснення митної справи: Підр. /За заг.ред. Войцещука А.Д. Хмельницький: видавництво "ІНТРАДА", 2011. – 552 с.

Запропоноване видання підготовлено науково-педагогічними працівниками закладу, спеціалістами-практиками митних органів та інших державних установ та схвалено навчально-методичною радою Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. Теми, які висвітлені у підручнику, є досить актуальними для діяльності митних органів (станом нормативно-правової бази на 20.03.2011р.).

Підручник має за мету розширити масив фахової вітчизняної навчальної літератури з даної тематики і розрахований на підвищення професійного рівня посадових осіб митних органів, студентів вищих навчальних закладів України, державних службовців - учасників процесу формування і реалізації митної політики держави, учасників зовнішніх зв'язків, а також стане у нагоді всім, хто бажає підвищити свій рівень знань з питань здійснення митної справи в державі.

Структура рукопису відповідає вимогам до навчальної літератури і сприятиме зрозумілому сприйняттю наведеного матеріалу. Розділи логічно завершуються завданнями для самоконтролю, що спонукатиме користувачів до розвитку у них навичок самостійної та пізнавальної діяльності.

Боротьба з контрабандою та ПМП

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил: Підручник / За заг. ред. Войцещука А. Д. - Хмельницький: видавництво «ІНТРАДА», 2008.- 329 с.

У підручнику розглядаються питання порушення митних правил, оформлення процесуальних документів при виявленні порушення митних правил, юридичної характеристики контрабанди та дізнання у справах про контрабанду, також розкриваються психологічні аспекти та методи спостережень при виявленні митних правопорушень.

Теоретичні положення у даному виданні поєднуються з практичним матеріалом. Підручник містить практичні завдання та приклади їх вирішення. Дане видання може бути рекомендоване для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів та для підготовки посадових осіб митних органів.

Українська класифікація товарів

Українська класифікація товарів в зовнішньо-економічній діяльності: підручник/ за загальною редакцією Макаренка А.В. - Хмельницький, видавництво "Інтрада", 2010. - 240 с.

Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 15.06.10. № 1/11-5154) надано гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Товарознавство і торговельне підприємництво"".

Практична цінність підручника полягає в тому, що, окрім теоретичних знань, він містить приклади практичних ситуацій, які допомагатимуть при вирішенні складних та спірних ситуацій з класифікацією товарів, що виникають при здійсненні митного оформлення, а також уникненню розбіжностей при класифікації товарів.

В ньому порушується досить широкий діапазон проблемних питань, які вирішуються шляхом аналізу чинного законодавства. Дане видання побудовано в логічній послідовності, матеріал викладено у доступній формі.

Підручник може бути рекомендований в якості навчального видання для викладачів, студентів вищих навчальних закладів України, навчальна діяльність яких пов'язана з митною справою, та посадових осіб митних органів.

Тести для представників митних брокерів

Тести для представників митних брокерів: збірник тестових завдань/ Хмельницький, видавництво "Інтрада", 2010 - 240 с.

Збірник тестових завдань для працівників митних органів, розроблений з метою забезпечення належної підготовки службових осіб підприємств, що надають послуги з декларування товарів та транспортних засобів.

Тестові завдання охоплюють всі сфери діяльності митних органів і були розроблені на виконання вимог наказу ДМСУ від 18.08.09р. № 767 «Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів».

У разі успішної здачі іспиту представнику митного брокера вручається посвідчення, яке дає повноваження представляти інтереси власника товарів під час митного оформлення.

Регулювання митної справи

Регулювання митної справи Навч. посіб. / За заг.ред. Войцещука А.Д.- Київ: ПАВФ "ІНТРАДА", 2007. - 312 с.

Творчим колективом Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України з залученням фахівців - практиків, за редакцією директора Центру Войцещука А.Д. видано підручник  "Регулювання митної справи", який затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. У видання увійшли матеріали, які визначають основні теоретичні засади та практичний досвід здійснення митної справи в Україні. Значну увагу авторами приділено шляхам вирішення найважливіших проблем діяльності митних органів (у питаннях та відповідях).

Підручник підготовлено відповідно до навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації державних службовців - працівників ДМСУ за напрямом 1501 "Державне управління". Дане видання може бути використане для забезпечення професійного навчання без відриву від роботи в митних органах, а також стане в нагоді слухачам факультетів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Митне оформлення товарів та транспортних засобів

Митне оформлення товарів та транспортних засобів Навч. посіб. / Шершун А.А.- Навч.-метод. посіб.- К.: Кондор, 2007. - 330 с.

Навчальний посібник, має рекомендаційний і довідковий характер. В навчальному посібнику наводяться основні відомості з питань митної справи, ролі митних органів в суспільному житті України з врахування вимог Митного кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових актів України. Розглянуті питання основ здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій, порядку проведення митного контролю та митного оформлення , особливості переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, валютних коштів, що належать громадянам, порядку нарахування та стягнення встановлених податків та зборів, заходи що вживаються митними органами з метою припинення незаконного переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України та відповідальність за вчиненні порушення митних правил.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, працівників митних органів, декларантів підприємств, керівників, менеджерів підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічні операції та інших осіб, яких цікавлять питання митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Етика та етикет митника

Етика та етикет митника Підручник / За ред. А.Д. Войцещука. - К.: Мануфактура, 2006. - 276 с.

"Етика та етикет митника" - навчальне видання, у якому розглядаються питання професійної етики та службового етикету працівників митних органів України і спрямоване на усвідомлення моральної сутності професії, формування професійної культури, дотримання етичних вимог до її представників у службовій та позаслужбовій діяльності.

Окрема частина присвячена самовдосконаленню особистості як суб'єкта професійної культури і містить практичні рекомендації для інспекторського складу та керівників, практичні ситуації та моделі поведінки, а також тести самопізнання. Рекомендований для слухачів навчальних закладів ДМСУ, працівників митниць як допомога у професійному навчанні без відриву від роботи. Підручник отримав гриф: "Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів".

Митна справа

Митна справа (в 3-х томах) Навч. посіб.: В 3 т. / За ред. А.Д. Войцещука. - К.: Мануфактура, 2006.

Навчальне видання "Митна справа" - курс тез лекцій з підвищення кваліфікації працівників, уперше прийнятих на державну службу в митні органи, підготовлено відповідно до навчальної програми і тематичного плану підвищення кваліфікації працівників митних органів, розроблених Хмельницьким центром підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ; призначений для реалізації вимог, котрі встановлені митною службою перед галузевими закладами освіти в частині методичного забезпечення процесу підготовки фахівців - митників.

Курс лекцій адаптований для використання в навчальному процесі освітніх галузевих навчальних закладів і в системі підготовки митних брокерів. Посібник отримав гриф: "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів".

Ділова українська мова

Ділова українська мова Нагорічна О.С. Навч. посіб. для працівників митних органів України. - К.: ТП Прес, 2004. - 160 с.

У посібнику висвітлено загальномовні питання: комунікативні якісні ознаки мовлення, синоніми, пароніми в діловому мовленні, складні випадки перекладу, короткий тлумачний словник термінів та понять, необхідних для працівників митних органів тощо.

Посібник допоможе працівникам митних органів підвищити рівень знань з ділової української мови та кваліфіковано використовувати їх при виконанні службових обов'язків.

Навчальний посібник буде корисним всім студентам вищих навчальних закладів, які вивчають навчальний предмет «Ділова українська мова».

Основи митного законодавства в Україні

Основи митного законодавства в Україні Шершун А.А., Нездоровін В.П., Миропольська О.В. Навч.-метод. посіб. - К.: ТП Пресс, 2004. - 416 с.

В навчальному посібнику наводяться основні відомості з питань митної справи, ролі митних органів в суспільному житті України з врахуванням вимог митного кодексу України, який набув чинності з 01.01.2004, та інших нормативно-правових актів.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, працівників митних органів, декларантів підприємств, керівників, менеджерів, підприємств, які здійснюють зовнішньокономічні операції.

Основи митної справи

Тези лекцій з основ митної справи/ За ред. О.Т. Корнійчука, І.Г. Бережнюка, М.М. Іванюка. - Хмельницький: Поділля, 1996. - 344 с.

Тези лекцій укладено логічно та послідовно. Вони охоплюють найважливіші проблеми, що стосуються діяльності митних органів.

Кожна лекція являє собою доступне схематичне відображення найважливіших положень що стосуються конкретної проблеми. Крім того, кожна лекція має план і список рекомендованої літератури - це вигідно для учбового процесу і дозволяє слухачам оперативно опрацьовувати кожну тему.

Журнали, видані за участі співробітників Департаменту: