1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Кінологічна справа

Однією з перших тварин, яку вдалося приручити людині, був собака. З тих прадавніх часів (за оцінками різ­них науковців, від 13 до 40 тис. років тому) люди із найближчими чотириногими друзями не розста­ються. Дійсно, сфера використан­ня собак надзвичайно різноманіт­на: собаки-помічники (допомага­ють людям з різними фізичними вадами), собаки-цілителі (використовуються для діагностики та лікування хворих людей), собаки-рятівники, собаки-поводирі, вар­тові та пошукові собаки, собаки-сапери, мисливські, гужові... Про їх вірність та здатність на самопо­жертву складались легенди, у релі­гіях багатьох народів світу собака ототожнювалася як божество.

Використовуючи природні можливості собак та враховуючи історичний і міжнародний досвід Державна митна служба Укра­їни активно використовує чотириногих друзів у ви­явленні предметів контрабанди - наркотичних засобів та прекурсо­рів, зброї та вибухових речовин, нелегального переміщення валю­ти.

Усім відомо, що майстерність необхідно постійно удосконалю­вати, а кваліфікацію підвищувати. З цією метою було створено відо­мчий Кінологічний центр, у якому вже 17 років проходять навчання кінологічні команди. За роки іс­нування у Кінологічному центрі ДМСУ пройшли підвищення кваліфікації більше 1000 кінологічних команд.

З 1992 р. почалося створення кінологічної служби та організовано будівництво кінологічного центру на базі Чорноморської регіональної митниці. Передбачалося, що центр буде обслуговувати Одеську митницю й митниці чорноморського регіону, а надалі - реорганізований у спеціалізовану організацію центрального підпорядкування.

01.12.2000 р. на базі Кінологічного центру Чорноморської регіональної митниці було створено Кінологічний центр ДМСУ.

На початку липня 2010 року, відповідно до наказу ДМСУ від 02.07.2010 за № 702 «Про зміну місцезнаходження та підпоряд­кування Кінологічного центру ДМСУ», даний навчальний заклад було передислоковано до міста Хмельницького. Як зазначено у наказі, «з метою оптимізації ді­яльності і структури спеціалізова­них митних установ та належної організації процесу навчання та використання службових собак у боротьбі з контрабандою наркоти­ків, вибухових речовин та зброї».

При переведенні Кі­нологічного центру до Хмельницького вирішу­валось одразу ж кілька завдань: по-перше — оптимізувалась сама структура Кінологіч­ного центру; по-друге — матеріальна база Хмельницького центру дозволила значно по­кращити ефективність навчальних занять; по-третє - тут розташована Національна академія Державної прикордон­ної служби України ім. Б.Хмельницького (НАДПСУ), що створює унікальну можливість проведення спільних занять з прикордонни­ками із моделюванням практичних ситуацій у пунктах пропуску.