1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Відеопублікації по кінології

Відеопублікації по кінології:

Основні завдання

Основні завдання по розвитку кінологічної служби в органах ДФС України:

1. Удосконалення системи комплектування кінологічних підрозділів ДФС України персоналом та службовими собаками:

 • проведення аналізу комплектування кінологічних команд в ДФС;
 • розроблення системи професійного добору кандидатів для проходження служби на посадах кінологів;
 • створення бази даних інспекторів кінологів ДФС, організація постійного моніторингу проходження ними служби та ефективності використання закріплених за ними службових собак.

2. Удосконалення системи підготовки кінологів та службових собак з урахуванням світових стандартів:

 • проведення експертизи діючих програм підготовки кінологів та службових собак;
 • розширення напрямків використання службових собак по пошуку зброї, вибухових речовин за необхідністю цигарок, спирту та інших речовин;
 • розширення та подальше удосконалення матеріально-технічної бази для навчання інспекторів-кінологів зі службовими собаками з урахуванням сучасних вимог та зростаючої кількості кінологічних команд.

3. Удосконалення системи використання кінологічних команд в ДФС України:

 • визначити діяльність кінологічних команд пріоритетним напрямом оперативно-службової діяльності по виявленню зброї, вибухових речовин, вибухових пристроїв, наркотичних засобів і психотропних речовин, забезпечивши їх необхідними реквізитами для дресирування службових собак;
 • системне використовування інспекторів-кінологів зі службовими собаками при несенні служби у складі змін на пунктах пропуску на митному кордоні та зонах митного контролю;
 • створення та застосування практики використання мобільних груп укомплектованих з кінологічних команд.

4. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності кінологічних команд:

 • забезпечення кінологічних команд ДФС спеціально обладнаними транспортними засобами для їх переміщення до місць здійснення контролю та участі у спеціальних заходах;
 • створення в структурі Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології мобільної ветеринарної лабораторії на базі вантажопасажирського автомобіля для оперативного здійснення ветеринарних заходів за потребами ДФС.

Історія створення

Однією з перших тварин, яку вдалося приручити людині, був собака. З тих прадавніх часів (за оцінками різ­них науковців, від 13 до 40 тис. років тому) люди із найближчими чотириногими друзями не розста­ються. Дійсно, сфера використан­ня собак надзвичайно різноманіт­на: собаки-помічники (допомага­ють людям з різними фізичними вадами), собаки-цілителі (використовуються для діагностики та лікування хворих людей), собаки-рятівники, собаки-поводирі, вар­тові та пошукові собаки, собаки-сапери, мисливські, гужові... Про їх вірність та здатність на самопо­жертву складались легенди, у релі­гіях багатьох народів світу собака ототожнювалася як божество.

Використовуючи природні можливості собак та враховуючи історичний і міжнародний досвід Державна фіскальна служба Укра­їни активно використовує чотириногих друзів у ви­явленні предметів контрабанди - наркотичних засобів та прекурсо­рів, зброї та вибухових речовин, нелегального переміщення валю­ти.

Усім відомо, що майстерність необхідно постійно удосконалю­вати, а кваліфікацію підвищувати. З цією метою було створено відо­мчий Кінологічний центр, у якому вже 17 років проходять навчання кінологічні команди. За роки іс­нування у Кінологічному центрі ДМСУ пройшли підвищення кваліфікації більше 1000 кінологічних команд.

З 1992 р. почалося створення кінологічної служби та організовано будівництво кінологічного центру на базі Чорноморської регіональної митниці. Передбачалося, що центр буде обслуговувати Одеську митницю й митниці чорноморського регіону, а надалі - реорганізований у спеціалізовану організацію центрального підпорядкування.

01.12.2000 р. на базі Кінологічного центру Чорноморської регіональної митниці було створено Кінологічний центр ДМСУ.

На початку липня 2010 року, відповідно до наказу ДМСУ від 02.07.2010 за № 702 «Про зміну місцезнаходження та підпоряд­кування Кінологічного центру ДМСУ», даний навчальний заклад було передислоковано до міста Хмельницького. Як зазначено у наказі, «з метою оптимізації ді­яльності і структури спеціалізова­них митних установ та належної організації процесу навчання та використання службових собак у боротьбі з контрабандою наркоти­ків, вибухових речовин та зброї».

При переведенні Кі­нологічного центру до Хмельницького вирішу­валось одразу ж кілька завдань: по-перше — оптимізувалась сама структура Кінологіч­ного центру; по-друге — матеріальна база Хмельницького центру дозволила значно по­кращити ефективність навчальних занять; по-третє - тут розташована Національна академія Державної прикордон­ної служби України ім. Б.Хмельницького (НАДПСУ), що створює унікальну можливість проведення спільних занять з прикордонни­ками із моделюванням практичних ситуацій у пунктах пропуску.

Під час 127-128 сесій  Ради митного співробітництва Всесвітньої митної організації (ВМО) (16.07.2016) Роман Насіров та Куніо Мікурія підписали Меморандум про взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України та Всесвітньою митною організацією про створення Регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації в м. Хмельницький на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС.

26.08.2016 відбулось урочисте відкриття Регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації (РКНЦ ВМО) в м. Хмельницький.

РКНЦ ВМО - це структура з підготовки кінологічних команд для потреб митних органів країн-членів ВМО. Тепер на базі Департаменту СПКЗ здійснюватиметься підготовка службових собак митних органів країн Східної Європи та Чорноморського басейну, що значно підвищить авторитет вітчизняної кінології на міжнародному рівні та дасть можливість забезпечити належний рівень підготовки службових собак ДФС через отримання досвіду та передових методик у галузі кінології.