1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Державні закупівлі

Актуальний перелік закупівель Департаменту

Історія створення Департаменту

Історія Департаменту бере свій початок 14 грудня 1993 року, коли Державним митним Комітетом України було прийнято рішення про створення у м. Хмельницький, столиці Подільського краю, Учбового центру перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу митних органів України.

Сьогоднішня назва установи – Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України.

За час свого існування Департамент підготував близько43 тисяч співробітників митниць.

Кількість напрямків підготовки еволюціонувала з 4-х у 1993 році, до 65-х у 2017 році.

З 2010 року Департамент здійснює підготовку кінологічних команд митниць. За цей час в Департаменті пройшли підготовку близько 1100 кінологічних команд.

Діяльність колективу Департаменту спрямована на забезпечення реалізації державної митної політики, покращення  якості  спецпідготовки та кінологічного забезпечення.

Основні завдання Департаменту

Основними завданнями Департаменту є :

 • реалізація державної податкової та державної митної політики в межах компетенції Департаменту;
 • здійснення кінологічного забезпечення, у тому числі:
 • організація та проведення спеціальної підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками щодо виявлення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнотів тощо;
 • організація та проведення добору службових собак, контроль за дотриманням норм їх утримання;
 • ведення обліку та контроль за комплектуванням кінологічних команд, збір та аналіз інформації про ефективність їх діяльності;
 • підготовка пропозицій щодо удосконалення кінологічного забезпечення;
 • участь у службових заходах, у тому числі з використанням службових собак, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, зброї та боєприпасів тощо;
 • організація, здійснення та моніторинг спеціалізованої підготовки посадових осіб та інших працівників територіальних органів ДФС шляхом залучення відповідних спеціалістів, а саме:
 • спеціалізована підготовка посадових осіб територіальних органів ДФС, в тому числі підготовка працівників, вперше прийнятих на державну службу, а також у разі потреби перед або за результатами чергової атестації;
 • спеціалізована підготовка працівників ДФС та його територіальних органів за програмами тематичних постійно діючих і короткотермінових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів з іноземних мов тощо;
 • спеціальна підготовка посадових осіб й інших працівників територіальних органів ДФС зі здійснення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, застосування технічних засобів митного контролю, ідентифікації культурних цінностей, виявлення суб'єктів, схильних до порушення митних правил, за допомогою оперативної психології тощо;
 • впровадження, розвиток та супроводження програмно-інформаційних комплексів: дистанційного навчання, тестування агентів з митного оформлення, електронного навчально-методичного кабінету, професійно-психологічного добору, ідентифікації культурних цінностей тощо;
 • організація в установленому порядку навчання та контролю рівня професійної підготовки агентів з митного оформлення.

Відповідно до основних завдань Департамент має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
 • скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Департамент завдань;
 • представляти ДФС за дорученням його керівництва у взаємовідносинах з територіальними органами ДФС з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів ДФС та його територіальних органів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій;
 • вносити керівництву ДФС пропозиції з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • узгоджувати і вирішувати питання координації, взаємодії з іншими структурними підрозділами ДФС та його територіальними органами;
 • готувати проекти наказів, розпоряджень та окремих доручень ДФС з питань, які належать до компетенції Департаменту;
 • користуватися інформаційними базами даних ДФС;
 • проводити наради, семінари, тренінги та інші заходи з працівниками органів ДФС України у межах наданих повноважень;
 • Департамент може мати інші права, делеговані йому ДФС, для виконання покладених на нього завдань.

Історія створення Департаменту (2)

Історія Департаменту

Історія Департаменту бере свій початок 14 грудня 1993 року, коли Державним митним Комітетом України було прийнято рішення про створення у м. Хмельницький, столиці Подільського краю, Учбового центру перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу митних органів України.

Сьогоднішня назва установи – Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міністерства доходів і зборів України.

За час свого існування Департамент підготував більше 32 тисяч співробітників митниць.

Кількість напрямків підготовки еволюціонувала з 4-х  у 1993 році,      до 24-х у 2014 році.

З 2010 року Департамент здійснює підготовку кінологічних команд митниць. За цей час в Департаменті пройшли підготовку близько 800 кінологічних команд.

Діяльність колективу Департаменту спрямована на забезпечення реалізації державної митної політики, покращення  якості  спецпідготовки та кінологічного забезпечення.